Most Downloaded

1
Research Progress and Application Perspectives of 4D Printing
Ya'nan WANG, Fanghui WANG, Zhongming WANG, Jianjun LIU, Hong ZHU
2018, 38(2): 70-76. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001005
[Abstract](327) [FullText HTML](142) [PDF 2468KB](32)
2
Effect of Mo content on Microstructure and Mechanical Properties of IN718 Alloy
Dawei HAN, Wenru SUN, Lianxu YU, Fang LIU, Bin ZHANG, Zhuangqi HU
2018, 38(4): 64-74. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000025
[Abstract](303) [FullText HTML](169) [PDF 1652KB](30)
3
Progress on Self-Healing and Structure-Wave Absorbing Integration of Silicon Carbide Ceramic Matrix Composites
Xiaokang MA, Xiaowei YIN, Xiaomeng FAN, Laifei CHENG, Litong ZHANG
2018, 38(5): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001015
[Abstract](342) [FullText HTML](193) [PDF 786KB](30)
4
Effect of Rare Earth Y on Microstructure and Properties of Sn-58Bi Solder Alloy
Liukui GONG, Jinfa LIAO, Jihui YUAN, Guihe LI, Huiming CHEN
2018, 38(4): 101-108. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000007
[Abstract](535) [FullText HTML](201) [PDF 3220KB](29)
5
Research Progress in Preparation and Crystallization Technologies of Amorphous ITO Film
Jiaming LI, Liangbao JIANG, Mu CHEN, Xiaoyu LI, Youxiu WEI, Xiaofeng ZHANG, Yibo MA, Yue YAN
2018, 38(5): 24-35. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000035
[Abstract](369) [FullText HTML](195) [PDF 813KB](29)
6
Research Progress of Laser Shock Treatment in the Field of Material Forming
Fenghuai YANG, Guoxin LU, Qingtian YANG, Yongkang ZHANG
2018, 38(6): 1-10. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000081
[Abstract](194) [FullText HTML](111) [PDF 1046KB](26)
7
Research Progress in Cemented Carbide with Co-Ni-Al Composite Binder Phase
Jianzhan LONG, Yong DU, Bizhi LU, Weibing ZHANG, Tao XU, Zhongjian ZHANG, Maozhong YI
2018, 38(5): 47-58. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.000022
[Abstract](360) [FullText HTML](156) [PDF 2617KB](24)
8
Research Process in Plasma Spray Physical Vapor Deposited Thermal Barrier Coatings
Jia SHI, Liangliang WEI, Baopeng ZHANG, Lihua GAO, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 1-9. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001008
[Abstract](628) [FullText HTML](230) [PDF 3912KB](23)
9
2018-04-Catalog
2018, 38(4): 1-2.
[Abstract](232) [FullText HTML](184) [PDF 268KB](22)
10
Research Progress of Metal-Intermetallic Laminated Composites
Fantao KONG, Wei SUN, Fei YANG, Xiaopeng WANG, Yuyong CHEN
2018, 38(4): 37-46. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000204
[Abstract](285) [FullText HTML](153) [PDF 2452KB](20)
11
Additive Manufacture of Metamaterials: a Review
Lei ZHANG, Linrong ZHUO, Guiping TANG, Bo SONG, Yusheng SHI
2018, 38(3): 10-19. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001009
[Abstract](378) [FullText HTML](133) [PDF 2130KB](20)
12
Novel Ceramic Materials for Thermal Barrier Coatings
Zhaolu XUE, Hongbo GUO, Shengkai GONG, Huibin XU
2018, 38(2): 10-20. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2018.001001
[Abstract](334) [FullText HTML](140) [PDF 2249KB](20)
13
Research Progress on Preforms of C/C Composites
Le SUN, Cheng WANG, Xiaofei LI, Heng LI, Mengyuan YE, Chong AN
2018, 38(2): 86-95. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000010
[Abstract](217) [FullText HTML](76) [PDF 2712KB](19)
14
Effect of Hot Deformation on PPB Precipitations and Microstructure in P/M Superalloy FGH96
Changkui LIU, Zhenwei WEI, Jiaqing ZHANG, Zhen ZHENG
2018, 38(3): 40-45. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000207
[Abstract](312) [FullText HTML](136) [PDF 4881KB](17)
15
Research Progress on Deployable Structures of Shape Memory Polymer Composites
Tianning REN, Guangming ZHU, Jing NIE
2018, 38(4): 47-55. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000159
[Abstract](382) [FullText HTML](205) [PDF 912KB](17)
16
Microstructure and Mechanical Properties of ZrC-TaC Ceramic Prepared by Hot Pressing Sintering
Yan ZHANG, Yingkui GUO
2018, 38(5): 74-79. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000196
[Abstract](233) [FullText HTML](161) [PDF 1664KB](17)
17
Application and Research Status of Alternative Materials for 3D-printing Technology
Yanqing WANG, Jingxing SHEN, Haiquan WU
2016, 36(4): 89-98. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2016.4.013
[Abstract](315) [FullText HTML](96) [PDF 705KB](17)
18
2018-03-Catalog
2018, 38(3): 1-2.
[Abstract](334) [FullText HTML](227) [PDF 1077KB](16)
19
Progress in Amorphous Transparent Conducting Oxide Thin Films
Xiaofeng ZHANG, Yue YAN, Mu CHEN, Hongyan LIU, Changshan HAO, Guanli ZHANG
2018, 38(1): 1-16. doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.000042
[Abstract](440) [FullText HTML](99) [PDF 5399KB](16)
20
Thermal Post-buckling Behavior of Ceramic-based FGM Circular Plates with Iinear Variable Thickness
Qing-lu LI, Peng-fei DUAN, Jing-hua ZHANG
doi: 10.11868/j.issn.1005-5053.2017.00035
[Abstract](257) [FullText HTML](165) [PDF 901KB](16)
WeChat

WeChat Public Platform

WeChat ID:hkclxb