Editorial Board

  • Share:

Editorial Committee

Name

Institute

Title

Honorary Directors

CAO Chun-xiao

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Academician

 

CUI Kun

Huazhong University of Science and Technology

Academician

 

FU Heng-zhi

Northwestern Polytechnical University

Harbin Institute of Technology

Academician

Director

DAI Sheng-long

Beijing Institute of Aeronautical Materials

President

Associate Directors

CHEN Xiang-bao

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Academician/

Vice-president

 

WANG Ya-jun

Beijing Institute of Aeronautical Materials

General Secretary

 

LI Xing-wu

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice-president

 

YI Xiao-su

AVIC Composite Corporation Ltd.

Deputy General manager

Committee Members

DING Wen-jiang

Shanghai Jiao Tong University

Academician

 

DING He-yan

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

WANG Hua-ming

Beihang University

Academician

 

CAI Hong-nian

Beijing Institute of Technology

Academician

 

WANG Gao-chao

Nanchang Hangkong University

Professor

 

JIE Wan-qi

Northwestern Polytechnical University

Professor

 

YE Heng-qiang

Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences

Academician

 

LU Bing-heng

Xi’an Jiaotong University

Academician

 

QU Xuan-hui

University of Science & Technology Beijing

Professor

 

ZHU Zhi-shou

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

GUAN Qiao

AVIC Manufacturing Technology Institute

Academician

 

LI XIAO-hong

Chinese Aeronautical Establishment

Research Fellow

 

 LI Jia-rong

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

HE Li-min

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

WU Xue-ren

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

DU Yong

Central South University

Professor

 

SU Bin

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

LIAN Jian-min

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

ZHANG Yong-an

General Research Institute for Nonferrous Metals

Research Fellow

 

ZHANG Li-tong

Northwestern Polytechnical University

Academician

 

ZHANG Li-qun

Beijing University of Chemical Technology

Professor

 

CHEN Yue-liang

Naval Aeronautical and Astronautical University

Professor

 

ZHOU Yu

Harbin Institute of Technology

Academician

 

KE Wei

Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences

Academician

 

LIU Bai-xin

Tsinghua University

Academician

 

SHI Hui-ji 

Tsinghua University

Professor

 

 JIANG Feng

Central South University

Professor

 

LI Fu-ping

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

JIA De-chang

Harbin Institute of Technology

Professor

 

GUO Hong-bo

Beihang University

Professor

 

HUANG Bo-yun

Central South University

Academician

 

HUANG Lu-jun

Harbin Institute of Technology

Professor

 

CAO La-mei

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

LIANG Bo

Yanshan University

Professor

 

PENG Zhi-fang

Wuhan University

Professor

 

ZENG Xiao-qin

Shanghai Jiao Tong University

Professor

 

TU Hai-ling

General Research Institute for Nonferrous Metals

Academician

 

HAN Ya-fang

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

XIONG Yan-cai

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

LI Bin

Huazhong University of Science and Technology

Professor

 

YAN Yue

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Research Fellow

 

PAN Feng

Tsinghua University

Professor

 

XUE Wen-bin

Beijing Normal University

Professor

 

Jianguo Lin (UK)

Imperial College London

Fellow of the Royal Society

 

Sam Zhang (Singapore)

Nanyang Technological University

Professor

 

 Steve Shi (UK)

The Welding Institute

Vice president

 

Xiaorong Zhou (UK)

The University of Manchester

Professor

 

 Yip-Wah Chung (USA)

Northwestern University

Professor

Editor-in-Chief

DAI Sheng-long

Beijing Institute of Aeronautical Materials

President

Associate Editors-in-Chief

 TAO Chun-hu  

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

 

LU Feng

Beijing Institute of Aeronautical Materials

Vice Chief Engineer

Executive Associate Editor-in-Chief

WANG Jun-li

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

Editors

XU Yong-xiang

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

CAO Hong

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

QI Shu-han

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

GAO Lei

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

 XIE Hong  

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

YANG Xue    

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

KOU Feng-mei

Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

 

WANG Jing

Beijing Institute of Aeronautical Materials


WeChat

WeChat Public Platform

WeChat ID:hkclxb